ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Bij het insturen van een verhaal verklaart de inzender dat het ingezonden vrij is van auteurs rechten.

2. Bij het insturen van een verhaal geeft de inzender De Website toestemming deze gegevens ook buiten De Website te gebruiken.

3. De inhoud (tekst, foto's en ander materiaal) op De Website mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

4. Het is niet toegestaan om verhalen te plaatsen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

5. De Website behoudt zich het voorrecht om ingezonden verhalen zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.

6. De Website behoudt zich het voorrecht om personen de toegang tot De Website zonder opgaaf van reden te ontzeggen.

7. Voor alle verhalen geld dat iedere gelijkenis (namen, plaatsen e.d.) met de werkelijkheid gebaseerd zijn op louter toeval.

8. Verhalen waarin seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar voorkomen -of oproepen tot seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar- zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5. Deze regel is ook van toepassing op verhalen waarin uit de context duidelijk is op te maken dat het om personen gaat onder deze leeftijdsgrens.

9. Verhalen met extreme verkrachting, dood en andere mensonterende handelingen zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5.

10. Gekopieerde en/of vertaalde verhalen -zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar- zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5.

11. De Website kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van De Website.

12. Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.